Lityum Akü Nedir? Lityum Aküler İçeriği Nelerden Oluşmaktadır?

Lityum Akünün Temeli Nedir, Lityum Akü İçeriği Nelerden Oluşmaktadır?

 

Lityum aküler, hızlı bir şekilde istif makinaları için kurşun-asit akülerin yerini alıyor. Hızlıca değişen ve gelişen taşıma/lojistik sektöründeki verimlilik ve iyileştirme çalışmalarının başrolünde artık lityum aküler var olmakta. Kurşun-asit akülerin 1860’da icat edildiğini düşünürsek bu değişim günümüz dünyasında artık kaçınılmaz oldu.

Özellikle 160 yıllık bir kurşun-asit teknolojisine rakip olan lityum aküler kullanım avantajları ve kolaylığı sebebiyle çok kısa bir sürede endüstride yükselişe geçti.

Lityum akülerin ne olduğuna, yapımına ve neden forkliftler için en iyi çözüm olduğuna yakından bakalım;
 

Lityum Akünün Temeli Nedir?

Lityum aküler istif makinalarında kullanım için genel olarak LiFePO4 (lityum-demir-fosfat) kimyadaki hücreler kullanılır. Bunun başlıca sebebi, LiFePO4 hücre kimyasının diğer hücre kimyalarına göre daha güvenli, daha kararlı ve daha uzun ömürlü bir yapıda olmasıdır. Bir lityum akü birkaç temel parçadan oluşur. Genel olarak lityum akülerin içeriğine göz atarsak;

  • Hücre: Hücreler; katot, anot, elektrolit ve zar dâhil olmak üzere çeşitli elementlerden yapılmıştır. Günümüzün ticari olarak mevcut hücre kimyalarının özellikleri üzerindeki en büyük etki, katot malzemelerinin kimyası tarafından yapılır. Bu nedenle hücreler; bir hücrenin katodunda kullanılan malzemelerin kimyasal bileşiminden sonra adlandırılır. Lityum tabanlı hücreler piyasada karşımıza çeşitli kimyalarda çıkıyor. Hücre kimyalarının en bilinenlerden birkaç tanesi; Lityum demir fosfat (LFP), Lityum nikel manganez kobalt oksit (NMC), Lityum kobalt oksit (LCO), Lityum titanat (LTO) gibi uzayan bir listedir. Burada önemli konulardan bir tanesi, lityum akü alırken hücre kimyası seçimi uygulamaya özel olmalıdır.
  • BMS(Batarya Kontrol Kartı) : Lityum akünün beynidir. Temel görevi aküyü korur ve olumsuz bir durumda lityum aküyü korumaya alarak sistemi kapatır. BMS genel olarak voltaj, akım ve sıcaklığı kontrol eder. Ayrıca BMS çeşitli haberleşme protokollerini içerisinde barındırır. Eğer kullanılan cihaz ile haberleşme sağlanırsa akünün tüm geçek zamanlı verilerini kullanıcıya görüntüler.
  • DC-DC, Regülatör Devresi vb.: Voltaj ve akımın kabul edilebilir seviyelerde kalmasını sağlamak için birlikte çalışır. 

 

Nasıl Birleştirilir? 

Seçilen uygun kimyadaki hücreler istenilen voltaj ve kapasiteye ulaşmak için seri ve paralel bağlanır. (yani 24V 100Ah veya 48V 600Ah vb.) Ardından, BMS (Batarya Kontrol Kartı) ve gerekli sensörler ve komponentler yerleştirilir. Bara ve kablolar ile gerekli bağlantılar yapıldıktan sonra yapı toz boya kaplı akü kazanına yerleştirilir. Çeşitli testler ve kritik noktalardan biri olan uygulamaya özel yazılımların ardından sevke hazır hale getirilir.