Lityum İyon piller kullanıılmasa bile kapasitesi, esas itibariyle lityumun elektrolitlerle girdiği kullanıcı reaksiyon nedeniyle zamanla azalır. Bu işlem kendiliğinden boşalma olarak bilinir. Bu tüm pil türlerinde olur ancak, daha eski türlere göre lityum iyon pillerde çok daha azdır.

           Lityum İyon piller kullanıılmasa bile kapasitesi, esas itibariyle lityumun elektrolitlerle girdiği kullanıcı reaksiyon nedeniyle zamanla azalır. Bu işlem kendiliğinden boşalma olarak bilinir. Bu tüm pil türlerinde olur ancak, daha eski türlere  göre lityum iyon pillerde çok daha azdır. 

           Lityum iyon pillerde bellek etkisi yoktur. Eski nikel kadmiyum pillerde (Ni Cd), sık kismi boşalma pilin yeniden şarj için gereken enerji gereksinimini ''fark etmesine'' ve artık tam kapasiteyle çalışmasına neden olur. Diğer taraftan, lityum iyon piller istenildiği zaman tam kapasitesiyle  yeniden şarj edilebilir ve düşük kendiliğinden boşalma oranları vardır. Bu durum, bu pillerin kullanımını kolaylaştırır ve bu piller yüksek performans sınıflarında uygun fiyatlarla sunulmaktadır ve bu da bu pillerin yüksek enerji gereksinimi olan daha fazla ekipmanda kullanılmasına olanak tanımaktadır.