Lityum iyon akü (Li-İon) bir çeşit yeniden doldurabilir pildir. Çoğunlukla elektronik araçlarda kullanılır. Ağırlıklarına, büyüklüklerine oranla verebildikleri yüksek enerji ile en iyi pil çeşitlerinden biridir ve yaygın olarak kullanılmaktadır.

       Lityum iyon akü (Li-İon) bir çeşit yeniden doldurabilir pildir. Çoğunlukla elektronik araçlarda kullanılır. Ağırlıklarına, büyüklüklerine oranla verebildikleri yüksek enerji ile en iyi pil çeşitlerinden biridir ve yaygın olarak kullanılmaktadır.  

      Bu akülerde hafıza etkisi yoktur ve kullanılmadıkları zamanlardaki enerji kayıpları yavaştır. Uygunsuz kullanılmaları halinde tehlikeli olabilirler Eğer önlemler alınmaz ise diğer türlerine göre ömürleri daha kısa olabilir. Daha gelişmiş lityum iyon pil tasarımları ise lityum polimer pil (lithium polymer call) ve lityum titanat hücrelerdir.


Lityum İyon Avantajarı 

Lityum iyon piller diğer kimyasallarla hazırlanan denklerine oranla sıklıkla çok daha hafiftir. Bunun sebebi lityum iyon pillerin en üst seviyede doldurulabilme yoğunluklarıdır. Li-ion piller küçük ve taşınabilirdir. Li - ion piller için hafıza etkisi sorunu yoktur, dolayısıyla bu pilleri şarj etmek için tam olarak boşalmalarını beklemek gerekmez.

Lityum İyon Dezavantajları

Lityum iyon pillerin en belirgin kusuru kullanım ömürlerinin üretim tarihlerinden itibaren azalmaya başlamaktadır. Li - İon piller hafıza etkisinden etkilenmezleri ancak nikel metal hidrür ya da nikel kadmiyum piller kadar uzun ömürlü değillerdir. Hatalı kullanıldıklarında çok tehlikeli olabilirler. Lityum iyon piller yüksek ısıya ya da doğrudan güneş ışığına maruz bırakılırsa kolayca tutuşabilir ya da patlayabilir.