Akü akülümatör kelimesinin kısaltılmış halidir. Akü, elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çevirir ve lazım olduğunda depolanan kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine aktaran akım toplayacısıdır.

        Akü akülümatör kelimesinin kısaltılmış halidir. Akü, elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çevirir ve lazım olduğunda depolanan kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine aktaran akım toplayacısıdır. 
        Aküler genel oalrak içerisinde kullanılan kimyasal bileşene göre adlandırılır. ( Kurşun-Asit,Nikel-Kadmiyum,Lityum-İyon vb. )Yapısı bir katot, bir anottan ve seperatörden oluşur.


Akülerde Kullanılan Terimler

-Akü Nominal Kapasitesi : Akünün üzerine yazılı olan Ah ( Amper-Saat ) akünün kapasitesini, depolayabileceği maksimum elektrik enerjsini gösterir. 

-Şarj Durumu ( Satate Of Charge,SoC ) : Aküde kalan elektrik enerjisinin bir göstergesidir. %40 şarj olmuş bir akünün SoC değeri %60'dır. 

-Şarj / Deşarj Döngüsü ( Cycle ) : Akünün nominal kapasitesine kadar şarj edilip ardından deşarj olması işlemidir. Bu işlem 1 şarj / deşarj döngüsüdür.

-Deşarj Derinliği ( Depth of Discharge,DoD ) : Akünün bir döngüde yeniden şarj edilmeden önce ne kadar deşarj olduğunu gösterir. %40 DoD, %60 SoC değerine eşittir.

-Nominal Şarj / Deşarj Döngü Ömrü ( Rated Cycle Life ) : Akü kapasitesi orjinal kapasitesinin %80'ine düşmeden gerçekleşmesi beklenen şarj / deşarj (çevrim ) işlemi sayısıdır.

-Kendiliğinden Deşarj ( Self Discharge ) : Akülerin şarj olmadan bekletilmeleri halinde deşarj olmalıdır. Örnek olarak ; %5 / ay olarak ifade edilir.

-Kütlesel Enerji Yoğunluğu ( Energy Mass Density ) : Akünün birim ağırlığında veya birim hacminde depolayabileceği elektrik enerjisi miktarıdır.

-Hacimsel Enerji Yoğunluğu ( Energy Volumetric Density ) : Akünün birim litrede veya birim hacminde depolayabileceği elektrik enerjisi miktarıdır.